Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs, Izstāžu zāle

Skolas 10a, Madona, Madonas n., LV-4801

64823844

Atslēgvārdi
Pastāvīgā ekspozīcija "Novada arheoloģija". Biļešu cenas: pieaugušajiem
Ls 0,25; studentiem Ls 0,15; skolniekiem Ls 0,10. Izstāde. Biļešu cenas:
Lielajās zālēs: pieaugušajiem Ls 0,50; studentiem Ls 0,15; skolniekiem
Ls 0,10. Mansardā, mazajās zālēs: pieaugušajiem Ls 0,25; studentiem
Ls 0,15; skolniekiem Ls 0,10. Ieejas biļete ģimenei (4-6) cilvēki Ls
1,00. Ieeja bez maksas, pirmskolas vecuma bērniem, Madonas, Cesvaines,
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu
audzēkņiem, skolotājiem ar grupām. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas
un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem,
skolotājiem ar grupām. Trešdienās – pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu
ģimenēm, novada pašvaldības sadarbības partneriem. Madonas muzeja izstāžu
zāle. Madonas muzeja izstāžu zālēs ir apskatāma pastāvīga ekspozīcija
par novada arheoloģiju. Latvijas vidējā un jaunākā akmens laikmeta
plašākie atradumi nāk no Lubāna ezera apkārtnes Madonas novada austrumos.
Muzejā regulāri ir skatāmas dažādas tematiskās un mākslas izstādes,
vasaras periodā - novada etnogrāfisko materiālu kolekcija. Novada arheoloģija.
Akmens laikmeta apmetnes Lubāna ezera krastos. Dzelzs laikmeta kapulauki.
Madonas muzejs. Madonas muzeja izstāžu zāle. Muzejpedagoģiskās programmas.
"Kurpītes pārvērtības", "No skala līdz...", "Es pirmoreiz muzejā" (pirmskolas
un 1.-2.klašu skolēniem), "Mazais arheologs" (3.-5.klašu skolēniem),
"Ilustrētā vēstures stunda novada arheoloģijā" (6.-10.klašu skolēniem),
"Kopiju zīmēšana mākslas izstādēs", "Tautas apģērbs. Modes kaprīzes",
"Iepazīsti Madonas senvēsturi", Ekskursijas pa Madonas pilsētu un Madonas
novadu. Ekskursijas (tālr. 64823844), pa Madonas pilsētu: ekskursija
skolēnu grupai Ls 2,00; ekskursija pieaugušo grupai Ls 4,00. Grupām
pa novadu: skolēnu un pieaugušo grupai Ls 10,00. Interesentiem, iepriekš
piesakot, iespējams sagatavot speciālu maršrutu. Grupām ārpus novada:
skolēnu un pieaugušo grupai Ls 12,00. Interesentiem, iepriekš piesakot,
iespējams sagatavot speciālu maršrutu. Telpu īre Madonā. Telpu izmantošana
pasākumiem. 1. Muzeja izstāžu mazā zāle 1 stunda Ls 5 + PVN;
2. Muzeja izstāžu lielā zāle 1 stunda Ls 10,00 + PVN;
3. Madonas novada politiski represēto apvienībai un pasākumiem bērniem
ar īpašām vajadzībām - bez maksas.